http://www.davidsen.as
Webshop leveret af
A/S ScanCommerce.

31/08 2010

Pladsmangel forårsager lukning af tømmerhandel.

Snævre rammer og manglende muligheder for at udvide tvinger nu Davidsen Tømmerhandel A/S til at lukke sin filial i Christiansfeld. Lukningen har været under overvejelse et par år og lørdag den 25. september er sidste åbningsdag.

»Det er med stort vemod, at vi lukker i Christiansfeld. Men vi er nødt til det på grund af de snævre pladsforhold. Blandt andet har vi flere gange fået henvendelser fra Arbejdstilsynet, fordi de trange pladsforhold giver et dårligt arbejdsmiljø i form af skæve løft og vanskeligheder ved at komme til med løftegrej«, forklarer tømmerhandler Povl Davidsen, Vojens. »De trange forhold betyder også, at det er svært for kunderne at komme til - især når de skal læsse større og tunge varer. Vi må erkende, at parkeringsforholdene er dårlige, og Arbejdstilsynet har påtalt, at vi ikke har en tidssvarende adskillelse af gående og kørende trafik på pladsen«, fortsætter Povl Davidsen.

Davidsen har overvejet lukningen et par år. Udviklingen går i retning af større butikstyper med flere og flere forskellige varegrupper. Det har været med til at sætte yderligere pres på ikke mindst byggemarkedet i Christiansfeld. »Når der kommer flere og flere varer, bliver der behov for mere og mere plads, og den udfordring har vi ingen mulighed for at løse i Christiansfeld. Vi kan heller ikke køre videre i Christiansfeld med færre varegrupper, for vi markedsfører jo alle vores butikker med en fælles tilbudsavis hver uge«, forklarer Povl Davidsen.

Byggemarkederne i Haderslev, Vojens, Aabenraa og Fredericia er alle på over 1500 kvm, mens det i Christiansfeld kun er på 400 kvm. I løbet af et par år åbner Davidsen et helt nyt byggemarked på 4.000 kvm i Odense. »

Davidsen står for kvalitet, både med hensyn til varer, udvalg og de fysiske omgivelser. Og vi må bare konstatere, at uden de nødvendige muligheder for at udvide i Christiansfeld, kan butikken her ikke længere følge med udviklingen«, siger Povl Davidsen.

Han håber, at kunderne fra Christiansfeld vil tage turen til byggemarkedet i Haderslev for at opleve, at det også for kunderne er en stor fordel at blive betjent i et stort og moderne byggemarked. Davidsens mange kunder i Kolding-området er i forvejen begyndt at køre til virksomhedens nye store trælast og byggemarked i Fredericia.

Davidsen beskæftiger 10 personer i Christiansfeld. Halvdelen af dem forventes at kunne overflyttes til virksomhedens andre afdelinger. Den fremtidige anvendelse af bygningerne i Christiansfeld er ikke besluttet. Det overvejes at benytte dem til andre aktiviteter i virksomheden. Et eventuelt salg af ejendomme kan også komme på tale.

DAVIDSENS TØMMERHANDEL A/S · Fabriksvej 7 · 6500 Vojens · Tlf. 73 54 15 00 · Fax 74 54 13 15 · Email: mail@davidsen.as  · CVR 87310116