​​LEDELSEN

Henrik Clausen
​​​​​​​
Adm. Direktør

Bo Michaelsen
​​​​​​​
Økonomidirektør

Carl Bladt
​​​​​​​
Driftsdirektør

Torben Elmgaard
​​​​​​​
Detaildirektør

Ebbe Gubi
​​​​​​​
Logistikdirektør

Tina Kaiser
​​​​​​​
HR-direktør