Ledelsesakademiet

Ledelsessakademiet er for dig som allerede er leder - eller dig som drømmer om at blive det. Davidsens Ledelses Akademi klæder dig på til de mange spændendende opgaver du møder som leder ude i afdelingerne, og de forskellige uddannelsesforløb giver dig en solid værktøjskasse med fokus på udvikling af dig som leder.  

Uddannelsens opbygning

Davidsens Ledelses Akademi indeholder uddannelsesforløb tilpasset præcist det sted du er i din ledelseskarriere - fra førleder forløb til strategisk ledelse med 360 graders lederevalueringer. Alle vores forløb er kendetegnet ved at være praksisnære og give dig konkrete værktøjer og teknikker, som du kan bruge i dit daglige arbejde som leder. Vi sikrer tæt opfølgning og kobling til din dagligdag, så du får mulighed for at bringe dine tillærte værktøjer i spil. Nedenfor finder du et kort overblik over de forskellige forløb vi pt. tilbyder på Davidsens ledelsesakademi. Bemærk at du ikke behøver at følge alle moduler, men kan sammensætte et forløb, som passer til dine behov.

Ledelse som karrierevej?

Er vores førleder forløb, hvor vi arbejder med, hvad det vil sige at være leder og om ledelse overhovedet er den rigtige karrierevej for dig. Dette modul er til dig, som overvejer at blive leder, men som ikke er sikker på at det er noget for dig.

Den resultatskabende leder

Er vores grundlæggende ledelsesforløb, for nyudnævnte ledere eller ledere som ikke har en grundlæggende lederuddannelse.

Led dig selv – og spil dine medarbejdere gode

Er for erfarne ledere og har fokus på hvordan du udvikler du dig selv i lederrollen.

Led andre og skab det bedste team

Er for erfarne ledere og retter fokus mod, hvordan du udvikler, motiverer og engagerer andre.

Ledelsesværktøjer

Udover de nævnte forløb kan du på en række korte kurser fordybe dig i en eller flere ledelsesdiscipliner som fx stresshåndtering for ledere, kommunikation i ledelse og konflikthåndtering.